Aanval/beledigings-conflicten

Aanval/beledigings-conflicten kan een mentale of fysieke aanval of belediging zijn. Iets doet pijn, er is angst of er dreigt angst of gevaar. Sterk gekrenkt zijn of enorm beledigt zijn. Kan ook een gevoel naar zichzelf zijn zoals bijvoorbeeld misvormd zijn.