De wijsheid van de bomen

 

 

IN HUN JAARRINGEN EN VERGROEIINGEN STAAN ALLE STRIJD,

ALLE LEED, ALLE ZIEKTE, ALLE GELUK EN GROEI TROUW GENOTEERD;

MAGERE JAREN EN JAREN VAN OVERVLOED,

DOORSTANE AANVALLEN,

GETROTSEERDE STORMEN.

 

BOMEN ZIJN HEILIGDOMMEN.

WIE ERIN SLAAGT NAAR HEN TE LUISTEREN,

KRIJGT DE WAARHEID TE HOREN.

ZE PREDIKEN GEEN LEERSTELLINGEN EN VOORSCHRIFTEN,

ZE PREDIKEN, ZONDER ZICH OM HET INDIVIDUELE TE BEKOMMEREN,

DE OERWET VAN HET LEVEN.

 

ALS WE TREURIG ZIJN EN HET LEVEN EIGENLIJK NIET MEER KUNNEN VERDRAGEN,

DAN GEEFT EEN BOOM AAN :

KIJK NAAR MIJ.

 

JE THUIS IS NIET HIER OF DAAR,

JE THUIS IS IN JEZELF.

 

WANNEER WE GELEERD HEBBEN NAAR BOMEN TE LUISTEREN DAN KRIJGT JUIST HET KORTSTONDIGE EN SNELLE,

DE KINDERLIJKE HAAST VAN ONZE GEDACHTEN,

EEN ONGEËVENAARDE BLIJMOEDIGHEID.

 

WIE GELEERD HEEFT NAAR BOMEN TE LUISTEREN WIL NIETS ANDERS ZIJN DAN WAT HIJ IS.

 

DAT IS THUIS ZIJN.

DAT IS GELUKKIG ZIJN.”

 

Herman Hesse

Bäume: Betrachtungen und Gedichte